Szolgáltatásaink

Innovatív Vállalatfinanszírozás

null

Kockázati Finanszírozás

Amit egy bank már nem tud
null

Cégátadó Program

Az évtizedes termés betakarítása
null

Startup Finanszírozás

Felkészítő, erőgyűjtő szolgáltatás
null

CORDEFIN

Adósságfinanszírozás
null

Váltóleszámítolás

Váltóleszámítolás csak a Nartex Zrt.-nél
null

Vállalati kötvény vásárlás- hitelezés

Értékpapír készpénzre váltása

Kik vagyunk

A NARTEX Pénzügyi Zártkörűen Működő Részvénytársaságot 2017.szeptember 14. napján kelt alapító okirattal azzal a céllal alapították a közvetlen tulajdonos NARTEX Holding Vagyonkezelő Kft. magánszemély tulajdonosai, hogy a banki területen szerzett tapasztalatukat valamint üzleti kapcsolataikat új, komplex pénzügyi valamint kiegészítő jogi megoldásokat kínáljon a meglévő és jövőbeli ügyfelek megelégedésére…

Üzletágaink

Vállalati üzletág

Társaságunk vezető kollégái több éves tapasztalattal rendelkeznek kereskedelmi bankban történő vállalati hitelezési, projektfinanszírozási,  valamint vállalti restrukturálási területen, illetve work out területen.

Az összegyűlt tapasztalatok alapján megalapozott és biztonságos üzleti döntések mellett  finanszírozunk a rendelkezésre álló saját forrásunkból kimondottan a kockázatos, illetve a kereskedelmi banki finanszírozás által nem kezelhető, vagy alternatív fedezetekkel, és vagy egyéb jogi megoldásokkal biztosítható vállalati ügyleteket.

Sikeresen bonyolítunk olyan ügyleteket is, amikor két gazdasági társaság közötti szállításból, vagy szolgáltatásból eredő lejárt követelést kell megfinanszírozni, így likviditást biztosítva segítjük a két cég további működését.

Tevékenységünk során több olyan vállalti ügyletet is lebonyolítottuk, illetve finanszírozunk rövid távon, mellyel ügyfeleink a fizetésképtelenségi eljárás fenyegetettségétől felszabadulnak, és sikeresen tovább működtethetik társaságukat.

Lakossági üzletág

Lakossági üzletágunkban csak adósságkezeléssel, illetve követelések vásárlással foglalkozunk, egyedi ügyleteket bonyolítunk, illetve esetenként vásárlunk banki hitelezésből keletkező ingatlanfedezetes, vagy fedezetlen lejárt követelés portfóliókat.

Kiemelt fontosságú számunkra, hogy professzionális módon, az ügyféllel történő közös adósságrendezési koncepció kialakításával, megtalálva a közös együttműködés lehetőségét, az ügyfél teherbíróképességének felmérésével rövid időn belül megtörténjen a teljes adósságrendezése, lehetőséget biztosítva ezáltal az ügyfelek részére egy adósság nélküli életre.

Amennyiben ügyfeleink igénylik, abban az estben részletfizetési lehetőséggel  segítjük az adósságrendezését. Minden esetben törekszünk a megfelelő és végleges megoldás közös megtalálására.

Cégfelvásárlási üzletág

Ma oly divatos generációváltó programot kiszélesítve, Társaságunk ezt tágabban értelmezi, és beleértjük a már érett fázisban lévő 5-25 éves cégeket.

Víziónk, eredményeink

Ahol az Innovatív Vállalatfinanszírozási lehetőségek segíthetnek…

 

Társaságunk elkötelezett abban, hogy a vállalatfinanszírozás területén a magyarországi pénzügyi intézmények között meghatározó szereplővé váljon olyan finanszírozási igények kiszolgálásában, melyeket más pénzügyi szereplő nem kíván kiszolgálni, illetve olyan jogi- pénzügyi eszközöket használjon ezen a területen, melyek alkalmazása jelenleg még  novumnak számítanak.

{"type":"bar","data":{"labels":[" T\u00e9nyleges, 2018 dec. 31-\u00e9n "," V\u00e1rhat\u00f3 2019 dec. 31-\u00e9n "," 2020 dec. 31-re tervezett "],"datasets":[{"label":"Jegyzett t\u0151ke","borderWidth":1,"borderColor":"rgba(255,110,0,0.9)","hoverBorderColor":"#ff6e00","backgroundColor":"rgba(255,110,0,0.95)","hoverBackgroundColor":"#ff6e00","data":[55000,55000,55000],"hidden":false,"categoryPercentage":0.6,"barPercentage":1},{"label":"Saj\u00e1tt\u0151ke","borderWidth":1,"borderColor":"rgba(255,202,58,0.9)","hoverBorderColor":"#ffca3a","backgroundColor":"rgba(255,202,58,0.95)","hoverBackgroundColor":"#ffca3a","data":[84226,504062,1155989],"hidden":false,"categoryPercentage":0.6,"barPercentage":1},{"label":"\u00dcgyfelekkel szembeni k\u00f6vetel\u00e9sek","borderWidth":1,"borderColor":"rgba(143,183,42,0.9)","hoverBorderColor":"#8fb72a","backgroundColor":"rgba(143,183,42,0.95)","hoverBackgroundColor":"#8fb72a","data":[140351,61009,231579],"hidden":false,"categoryPercentage":0.6,"barPercentage":1},{"label":"M\u00e9rlegf\u0151\u00f6sszeg","borderWidth":1,"borderColor":"rgba(221,51,51,0.9)","hoverBorderColor":"#dd3333","backgroundColor":"rgba(221,51,51,0.95)","hoverBackgroundColor":"#dd3333","data":[199795,569798,883187],"hidden":false,"categoryPercentage":0.6,"barPercentage":1},{"label":"Kapott kamatok \u00e9s kamat jelleg\u0171 bev\u00e9telek + P\u00e9nz\u00fcgyi m\u0171veletek nett\u00f3 eredm\u00e9nye","borderWidth":1,"borderColor":"rgba(30,57,132,0.9)","hoverBorderColor":"#1e3984","backgroundColor":"rgba(30,57,132,0.95)","hoverBackgroundColor":"#1e3984","data":[47757,601309,932029],"hidden":false,"categoryPercentage":0.6,"barPercentage":1},{"label":"Ad\u00f3zott eredm\u00e9ny","borderWidth":1,"borderColor":"rgba(30,114,26,0.9)","hoverBorderColor":"#1e721a","backgroundColor":"rgba(30,114,26,0.95)","hoverBackgroundColor":"#1e721a","data":[28464,420598,651927],"hidden":false,"categoryPercentage":0.6,"barPercentage":1}]},"options":{"animation":{"duration":2000},"maintainAspectRatio":true,"responsive":true,"aspectRatio":2.3333333333333335,"scales":{"yAxes":[{"ticks":{"fontColor":"rgba(100,100,100,0.8)"},"gridLines":{"color":"rgba(100,100,100,0.16)","zeroLineColor":"rgba(100,100,100,0.48)"}}],"xAxes":[{"ticks":{"fontColor":"rgba(100,100,100,0.8)"},"gridLines":{"color":"rgba(100,100,100,0.16)","zeroLineColor":"rgba(100,100,100,0.48)"}}]},"legend":{"display":true,"position":"bottom","labels":{"usePointStyle":false,"padding":20,"fontColor":"#3a3a3a"}},"tooltips":{"enabled":true,"mode":"nearest","bodySpacing":8,"titleSpacing":6,"cornerRadius":8,"xPadding":10},"yAxisFormat":{"suffix":"eFt"},"noTsep":false}}
["Jegyzett t\u0151ke: {y}","Saj\u00e1tt\u0151ke: {y}","\u00dcgyfelekkel szembeni k\u00f6vetel\u00e9sek: {y}","M\u00e9rlegf\u0151\u00f6sszeg: {y}","Kapott kamatok \u00e9s kamat jelleg\u0171 bev\u00e9telek + P\u00e9nz\u00fcgyi m\u0171veletek nett\u00f3 eredm\u00e9nye: {y}","Ad\u00f3zott eredm\u00e9ny: {y}"]

Vezetőségünk

Beszéljünk, találkozzunk!

Székhely

1138 Budapest Tomori utca 34.

Ügyfélszolgálat

1138 Budapest, Tomori u. 34.
Madarász Irodapark
(2. épület 4. emelet)

Telefon

+36 1 522 2040

E-mail

kezeles@nartex.hu